SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
1
3
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2012 8:25:00 SA

Triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2012

Phòng Y tế vừa có Kế hoạch triển khai Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2012. Theo kế hoạch thì hoạt động mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiến hôn nhân (gọi tắt là mô hình) năm 2012 được thực hiện như sau:

1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) thông qua tư vấn và khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) từng bước góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của VTN/TN.

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Đáp ứng cơ bản nhu cầu cần được thông tin, tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN.

Mục tiêu 2: Khám sức khỏe, phát hiện, tư vấn về phòng tránh và điều trị cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật.

3. Các hoạt động chính:

Hoạt động 1: Xây dựng và củng cố mạng lưới cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Hoạt động 2: Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi về SKSS/THN tại CLB

Hoạt động 3: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho cán bộ quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động.

Hoạt động 4: Tổ chức tuyên truyền, vận động và giáo dục về SKSS/KHHGĐ.

Hoạt động 5: Tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, phát hiện các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Hoạt động 6: Tổ chức, quản lý, điều hành.


Số lượt người xem: 5775    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA