SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
8
1
7
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2012 10:50:00 SA

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong công an nhân dân

Ngày 17 tháng 9 năm 2012 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2012.

 Thông tư quy định nguyên tắc, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường trong Công an nhân dân. Áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương, các sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường.

Nguyên tắc quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường trong Công an nhân dân

1/ Tuân thủ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quy định của Thông tư 55/2012/TT-BCA

2/ Việc giải quyết bồi thường phải đảm bảo:

a/ Kịp thời, công khai;

b/ Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thừơng với người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ;

c/ Người được bồi thường được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường của đơn vị, địa phuơng mình.


Số lượt người xem: 5460    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA