SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
2
3
3
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2012 4:05:00 CH

Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2012

             1. Về kinh tế: ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) thực hiện 9 tháng đạt 5.174,5 tỷ đồng, tăng 19,7% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt 40.868,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so cùng kỳ. Tính đến tháng 8/2012 có 106 hộ kinh doanh phát sinh mới, 278 hộ kinh doanh giải thể; hiện có 6.975 hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/6/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tổ chức họp mặt, đối thoại các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm thông tin, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

             Quận đã thông qua phương án thiết kế sơ bộ xây dựng mới chợ Bình Thới; chỉ đạo các phòng ban xây dựng phương án hỗ trợ, di dời, tái bố trí các tiểu thương. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển thương mại dịch vụ, kết quả có 92% mặt bằng đường 3 tháng 2 thuộc địa bàn quận được sử dụng vào sản xuất kinh doanh, trong đó 88% sử dụng vào thương mại dịch vụ; các tuyến đường chính khác của quận tỷ lệ mặt bằng được đưa vào khai thác sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ tỷ lệ bình quân trên 90%. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả; triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường 4 nhóm hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, sữa, mặt hàng phục vụ học sinh năm học 2012-2013, dược phẩm thiết yếu. Hoàn thành công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính – sự nghiệp năm 2012.

             2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu) ước thực hiện 9 tháng đạt 68,6% dự toán năm (440/641 tỷ đồng), tăng 1,9% so cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 67,6% dự toán năm (259/383 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đạt 73% dự toán năm (298,3/408,1 tỷ đồng), tăng 22,3% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đạt 69,6% dự toán năm (260/373,5 tỷ đồng).

             - Đảm bảo việc chi lương mới cho cán bộ công chức theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn tất công tác thẩm định, xét duyệt và ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2011 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; Sở Tài chính đã kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách của quận năm 2011. Quận đã nhập số liệu ngân sách 9 tháng đầu năm 2012 để vận hành chương trình kế toán Tabmis. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; đồng thời ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013, giao số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm 2013 để hướng dẫn các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tiến hành thực hiện.


Số lượt người xem: 4975    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA