SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
1
1
3
4
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười 2012 3:55:00 CH

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012

Nhằm tiếp tục đánh giá việc triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình số 05-Ctr/QU ngày 11/10/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ quận (khóa X) về “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2010 – 2015”; Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ sở đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại Trung tâm Văn hóa.

 

            Thời gian tới, các cơ sở tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ theo các chỉ thị, kết luận, pháp lệnh, nghị định của Đảng và Chính phủ đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo sự chuyển biến về thực hiện: Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và dân chủ tự quản của cộng đồng dân cư.


Số lượt người xem: 4857    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA