SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
8
2
8
Tin tức sự kiện 16 Tháng Chín 2012 3:15:00 CH

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến tháng 9 năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16/4/2010 của Ủy ban nhân dân (UBND) quận 11 về thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND Thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình hành động của Quận ủy;

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cho cán bộ công chức tích cực hưởng ứng cuộc vận động này, Phòng Tài chính Kế hoạch thường xuyên rà soát, kiểm tra các quy định về nguồn chi tiêu mua sắm tài sản công tại các cơ đơn vị thuộc quận. Kết quả mua sắm từ nguồn ngân sách ưu tiên cho hàng Việt Nam của UBND quận và 16 phường trong 3 năm qua với số tiền là 35,233 tỷ đồng; trong đó ưu tiên mua hàng Việt Nam là 33,718 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng là 94,7%)


Số lượt người xem: 4174    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA