SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
2
9
3
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tám 2012 2:05:00 CH

Hội thao các khu phố văn hóa - hộ gia đình thể thao quận 11 năm 2012

Nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trên là nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận.

Để thực hiện việc tổ chức tốt các hình thức, phương pháp hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, lễ hội truyền thống và vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn quận, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 11 đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa thông tin quận 11 tổ chức Hội thao các Khu phố Văn hóa - Hộ Gia đình Thể thao quận 11 - năm 2012.

Đối tượng tham dự Hội thao lần này là tất cả nhân dân đang sinh sống ở các khu phố đã ra mắt Ban vận động xây dựng Khu phố Văn hóa thuộc 16 phường trên địa bàn quận 11 gồm các môn như: Cờ tướng, Kéo Co và Bóng đá.

Kết quả Hội thao:

- Môn Kéo Co:

+ Hạng nhất: phường 03;  Hạng nhì: phường 14; Hạng Ba: phường 01 và phường 12

- Môn Bóng Đá:

+ Hạng nhất: phường 05;  Hạng nhì: phường 15; Hạng Ba: phường 10 và phường 13

- Môn Cờ tướng:

a. 45 tuổi trở lên:

- Hạng nhất       : Ông Võ Văn Tựu                  - Khu phố 03  phường 01

- Hạng nhì         : Ông Nguyễn Thanh Long      - Khu phố 02  phường 12

- Hạng Ba         : Ông Ngô Quang Bình           - Khu phố 01  phường 02

- Giải Khuyến khích:

1/ Ông Trần Ngọc Phần      - Khu phố 03  phường 02

2/ Ông Ngô Tấn Châu         - Khu phố 04  phường 02

b. 44 tuổi trở xuống:

- Hạng nhất       : Ông Nguyễn Thanh Tùng    - Khu phố 03  phường 01

- Hạng nhì         : Ông Tăng Thanh Tú            - Khu phố 03  phường  7

- Hạng Ba         : Ông Huỳnh Minh Tân          - Khu phố 01  phường 01

- Giải Khuyến khích:

1/ Ông Nguyễn Hùng Dũng           - Khu phố 01  phường 06

2/ Ông Trương Tài Hiếu                - Khu phố 03  phường 03


Số lượt người xem: 4373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA