SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
6
8
3
Tin tức sự kiện 27 Tháng Sáu 2012 1:40:00 CH

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

            Theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2012, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý họat động kinh doanh vàng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2012.

1/ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm:

a/ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này);

b/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;

c/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

d/ Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của họat động kinh doanh vàng trong hai năm liền kề trước đó.

2/ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

a/ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này);

b/ Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.


Số lượt người xem: 4761    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA