SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
6
9
3
3
0
Tin tức sự kiện 21 Tháng Sáu 2012 4:05:00 CH

Thành quả đạt được của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo”

Tính đến thời điểm này, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" quận đã vận động được 475.290.000 đồng; tại 16 phường vận động được 820.123.000 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban vận động Vì người nghèo quận, phường đã chi 550.291.500 đồng để chi hỗ trợ vốn với số tiền 10.000.000 đồng; chi chăm lo hỗ trợ phường, xã nghèo với số tiền 35.100.000 đồng và chăm lo trẻ em nghèo ngày 1/6 với tổng số tiền là 505.191.500 đồng.

Đối với cấp phường, đã chi 703.325.500 đồng để sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa với số tiền 10.000.000 đồng; xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà tình thương với số tiền 151.606.000 đồng và chi chăm lo khác như mua 116 thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ học tập, hỗ trợ khó khăn, hỗ trợ xây nhà tình bạn…với số tiền 537.519.500 đồng.

Ngoài sự quan tâm chăm lo theo chế độ từ ngân sách thành phố, Ủy ban Mặt trận 16 phường đã phối hợp vận động được 773.405.000 đồng để chăm lo thêm cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến ngày 31/5/2012, Ban vận động quỹ "Vì Trường sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của quận 11 cũng đã tiếp nhận số tiền do các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ là 121.401.000 đồng.


Số lượt người xem: 4353    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA