SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
8
6
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Sáu 2012 4:05:00 CH

Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

 Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều chính sách nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn. Vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng được khẳng định và có sự đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ tại địa phương, đơn vị đã đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong 5 năm qua, quận đã cử 294 cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nâng cao nghiệp vụ; tổ chức 4 lớp Trung cấp chính trị hành chính với 208 nữ/306 tổng số học viên, chiếm tỉ lệ 68%; 01 lớp cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng (nữ chiếm tỉ lệ 39%). Hiện nay nữ đảng viên toàn đảng bộ chiếm 39%, cán bộ chủ chốt cấp quận là nữ có 40 đồng chí, cấp phường là 31 đồng chí; tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 ở cấp quận là 21%, cấp phường là 32%.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đã đề ra; tạo điều kiện cho quận hội phối hợp tốt với Ban vì tiến bộ phụ nữ quận và các ban ngành, đoàn thể trong các hoạt động của hội phụ nữ các cấp; quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp về giải quyết việc làm học nghề, trợ vốn theo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, các hoạt động xã hội từ thiện khác. Kết quả, Hội đã giải quyết việc làm cho 8.692 phụ nữ; giúp 15.887 lượt phụ nữ nghèo vay vốn; trợ giúp 100% phụ nữ nghèo đơn thân làm chủ hộ nâng chuẩn và thoát nghèo theo chỉ tiêu. Tính đến nay, phụ nữ nghèo đơn thân có 585 hộ/3.317 hộ nghèo, trong đó có 518 hộ nâng chuẩn và thoát nghèo, tỉ lệ 68,24% (chỉ tiêu là 60% trở lên); thoát nghèo là 174 hộ.

Đồng thời, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức hội từ quận đến cơ sở luôn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Toàn quận có 63/63 chi hội phụ nữ khu phố (đạt tỉ lệ 100%); 878 tổ hội/883 tổ dân phố (đạt tỉ lệ 99,43%); có 706/883 tổ trưởng phụ nữ tham gia điều hành tổ dân phố (đạt 80%, so với năm 2008 tăng 35%). Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, hiện có 4/8 cán bộ chuyên trách cấp quận có bằng đại học chuyên ngành và 7/8 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị trở lên. Trong 5 năm qua, đã có 62 chị được cử đi học đại học chuyên môn, chuyên ngành, 32 chị được cử đi học cao cấp, cử nhân chính trị, 210 chị được cử đi học trung cấp chính trị.

Để Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn 2012 - 2015 thật sự hiệu quả cần tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/QU của Ban chấp hành Đảng bộ về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò phụ nữ, công tác phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp phải thật sự là tổ chức đại diện cho sự tiến bộ của phụ nữ, phải tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, sâu sát cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Các cấp uỷ cơ sở phải quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho tổ chức hội hoạt động hiệu quả, thiết thực và quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chủ chốt của đơn vị.


Số lượt người xem: 6688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA