SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
8
9
4
7
Tin tức sự kiện 15 Tháng Sáu 2012 2:50:00 CH

Hội nghị Quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư

Nhằm chuyển tải các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư và Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/05/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chủ đề “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại”; Nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Góp phần định hướng cho việc xây dựng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và vai trò mỗi gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Chiều ngày 31/05, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo số 26-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XI) cho các đối tượng là Ban chấp hành Đảng bộ 16 phường, Chi bộ khu phố, Ban vận động khu phố 16 phường, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình khu phố 16 phường, Chuyên trách công tác gia đình 16 phường.


Số lượt người xem: 6971    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA