SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
4
7
1
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Sáu 2012 1:55:00 CH

Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương

Vừa qua, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ trì Hội nghị là ông Dương Công Khanh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11.

Tổng số cán bộ diện quy hoạch dài hạn đến nay là 88 đồng chí, đã bố trí vào chức danh chủ chốt các phường. Thời điểm này đã có 10/16 phường có cán bộ lãnh đạo chủ chốt dưới 35 tuổi. Trong 4 năm qua, Đảng bộ quận đã kết nạp được 666 đảng viên mới…Đảng bộ quận hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng gồm 24 Đảng bộ cơ sở và 18 Chi bộ cơ sở với 191 chi bộ trực thuộc. Kết quả phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2011 có 75% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tăng 1,16% so với năm 2010; có 25% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 3,47% so với năm 2010; không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ và cơ sở đảng yếu kém. Chất lượng đảng viên năm 2011 cũng được nâng lên, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,03%, tăng 11,03% so với năm 2010. Quận ủy thường xuyên rà soát, cập nhật trình độ của cán bộ, đảng viên để đưa đi đào tạo, chuẩn hóa. Đến nay, trình độ của cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đã được nâng lên: 210 đồng chí (92,2%) có trình độ đại học và trên đại học, có 267 đồng chí (72,3%) có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Tiếp nhận 8 sinh viên trong nguồn quy hoạch dài hạn của Thành ủy về thực tập tại quận và cơ sở, chủ động tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy vào công tác tại phường và cơ quan, đơn vị.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư đã có sự chuyển biến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, đảm bảo giữ vững các nguyên tắc, nề nếp, tính chất sinh hoạt đảng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về chính trị tư tưởng gắn với nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cơ sở đã quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng nội dung thực hiện từng tháng, quý, năm. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã đưa công tác kiểm tra, giám sát vào Nghị quyết hàng tháng của chi bộ. Đồng thời chi bộ cũng thường xuyên phân công đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm được tình hình tư tưởng, dư luận trong quần chúng, quan tâm xây dựng lực lượng nồng cốt chính trị. Do đó, hàng năm hầu hết các cơ sở đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

 

Ông Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 phát biểu chỉ đạo.


Số lượt người xem: 5831    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA