SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
4
7
1
5
Tin tức sự kiện 21 Tháng Sáu 2012 1:50:00 CH

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên đã có quá trình cống hiến xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá kết quả tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại quận, qua đó biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt việc “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng của đảng bộ quận; đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012) và 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2012);

Vừa qua, Quận ủy 11 đã tổ chức Lễ trao tăng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2012 cho 43 đồng chí và Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo chọn 1 số đơn vị làm điểm, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết những vấn đề bức xúc của dân như lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, cải cách hành chính…, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như giải quyết chế độ, chính sách, quản lý các nguồn tín dụng cho hộ nghèo vay… và đã đạt được một số kết quả bước đầu như: Quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy nên có sự tập trung chỉ đạo khá chặt chẽ, tổ chức quán triệt và triển khai sát hợp với tình hình chung của quận, quan tâm chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị cơ sở, để từng cấp ủy cơ sở chủ động, tập trung chỉ đạo để tạo sự chuyển biến; Hầu hết cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các đơn vị nhận thức tương đối đầy đủ yêu cầu các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, tiếp thu và cụ thể hóa thành những công việc cụ thể, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng của đơn vị và đề ra những giải pháp cụ thể, sáp hợp, nên tuy chỉ mới bước đầu nhưng kết quả đạt được khá tốt, có mặt chuyển biến tích cực; Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm phát hiện và giới thiệu những gương điển trong hoạt động ơ cơ sở. Bên cạnh các tiêu chí do Thành ủy đề ra, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và Mặt trận, các đoàn thể quận còn gắn với những nội dung trong các kế hoạch của Quận ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của từng bộ phận, cá nhân, thực hiện chặt chẽ, dân chủ và khách quan việc bình xét, đề xuất những tấm gương nổi trội để biểu dương cấp Quận.

Ông Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao huy hiệu đảng cho các lão thành cách mạng.Số lượt người xem: 5286    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA