SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
7
4
6
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2012 2:40:00 CH

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”, nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận.

Cấp uỷ, chính quyền 16 phường đã tổ chức tốt việc quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, Thành ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để họ nắm và thực hiện tốt các mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở của quận đề ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại từng địa phương, đơn vị.

Trong những năm qua, Quận đã ưu tiên dành nguồn ngân sách quận và tranh thủ nguồn ngân sách Thành phố để xây mới, mở rộng, nâng cấp bệnh viện quận, trạm y tế 16 phường nâng diện tích đất sử dụng cho lĩnh vực Y tế trên địa bàn quận là 8457,79m2. Diện tích đất trung bình sử dụng cho y tế cấp phường là 91m2. Diện tích đất trung bình hiện nay dành cho hoạt động khám và điều trị của ngành Y tế quận là: 0,0379 m2/ người dân.

Cùng với việc đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, Quận cũng quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ của Bệnh viện quận, Trung tâm y tế dự phòng và trạm y tế 16 phường tạo điều kiện để các y, bác sĩ theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên tu, các lớp lý luận chính trị, các đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng để nâng cao năng lực chuyên môn và y đức. Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên toàn ngành y tế quận là 372 người, trong đó có 83 bác sĩ, 29 y sĩ và 260 nhân viên y tế; có 18 người có trình độ thạc sĩ - bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I và II/16 trạm y tế đạo chuẩn quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chánh, nâng cao chất lượng khám, điều trị, thực hiện quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh. Toàn ngành y tế quận hiện có 02 đảng bộ với 80 đảng viên, trong đó có nhiều người đã được đào tạo trung cấp và cao cấp chính trị.

Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng cải tiến công tác cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để khuyến khích phát triển các cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở khám bệnh từ thiện của các tôn giáo góp phần đa dạng hoá các loại hình y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn quận có 406 Phòng khám chuyên khoa (tai – mũi – họng,  răng – hàm – mặt – mắt – da liễu....) 91 Nhà hộ sinh, 8 cơ sở dịch vụ y tế, 273 Phòng khám chuyên khoa nội, 136 Nhà thuốc tư, 46 Phòng chẩn trị y học cổ truyền và 18 Đại lý thành phẩm Y học cổ truyền.

Nhìn chung, mạng lưới y tế quận từng bước được hoàn thiện, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; công tác khám chữa bệnh diện bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, dân nghèo đảm bảo công bằng; các chỉ tiêu, mục tiêu chăm sóc sức khoẻ đạt và vượt kế hoạch đề ra, kiểm soát và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm. Công tác xã hội hoá các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các loại hình dịch vụ y tế tư nhân được tạo điều kiện phát triển đã góp phần đáp ứng được nhu cầu về y tế của nhân dân trên địa bàn.


Số lượt người xem: 6652    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA