SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
9
0
9
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2012 3:25:00 CH

Trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp được tính kể từ ngày thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến đến ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Trường hợp thanh niên xung phong có thời gian tập trung tham gia kháng chiến không liên tục, thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp là tổng thời gian thực tế của các lần tập trung tham gia kháng chiến

Chế độ trợ cấp một lần được tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định tại Điều 1 của Thông Tư nói trên,cụ thể như sau:

a/ Từ đủ hai năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;

b/ Trên hai năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

            Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.

Chế độ trợ cấp hàng tháng:

Mức trợ cấp hàng tháng bằng 360.000 đồng. Mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Số lượt người xem: 4873    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA