SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
6
0
5
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2012 3:15:00 CH

Giới thiệu, phổ biến luật khiếu nại, luật tố cáo

Thực hiện việc tổ chức hoạt động ngày pháp luật tại Quận 11 “ Ngày 25 dương lịch hàng tháng”, Phòng Tư pháp Quận 11 tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đại diện các cơ quan đơn vị tham dự hiểu biết về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Giúp cho các cơ quan đơn vị, các phường tổ chức phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và nhân dân về nội dung quy định của các luật nói trên nhằm thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của mọi công dân và của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội…và các cơ quan nhà nước nói chung, không phân biệt Trung ương hay địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức lớn hay nhỏ.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây thiệt hại.

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ngày 01/07/2012 có hiệu lực thi hành, thay cho Luật Khiếu nại, tố cáo.

Để tránh nhầm lẫn trong việc áp dụng Luật khi việc khiếu nại, tố cáo được quy định chung cùng một Luật và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình khiếu nại, tố cáo hiện nay. Quốc Hội đã thông qua tách riêng thành hai Luật cụ thể.

Luật Khiếu nại quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

Luật Tố cáo quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Để bảo đảm việc phổ biến và giáo dục cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và thực thi pháp luật một cách thống nhất, nhất quán. Tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và phường có thể có nhiều hình thức tổ chức khác nhau để phổ biến, giáo dục các Luật nói trên.


Số lượt người xem: 5419    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA