SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
5
7
0
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2012 10:25:00 SA

Triển khai Đề án 343 giai đoạn 2011 - 2012

Vừa qua, UBND Quận 11 đã triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, giai đoạn 2011 - 2012 (gọi tắt là Đề án 343)

Mục tiêu chung là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đúng nhiệm vụ của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phấn đấu đến hết năm 2015 đạt được những tiêu chí: trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin làm công tác tuyên truyền; cán bộ các đoàn thể (cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ từ Chi hội trưởng trở lên, cán bộ Đoàn Thanh niên, cán bộ Công đoàn phụ trách nữ công từ cấp cơ sở trở lên); cán bộ văn hóa thông tin phường, quận được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các nội dung tuyên truyền cần nêu bật các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Giới thiệu các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.


Số lượt người xem: 4369    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA