SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
9
9
1
1
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2012 10:25:00 SA

Đường lối chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước đối với phụ nữ thời kỳ đổi mới

Từ khi có Đảng, nhất là thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã được Liên hiệp quốc đánh giá là một trong số quốc gia có nhiều tiến bộ về mặt quan điểm, chính sách đối với phụ nữ. Sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự cam kết của các cấp chính quyền, sự nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể góp phần đắc lực vào việc cải thiện vị trí chính trị, kinh tế, xã hội của phụ nữ.

Trong bốn bản Hiến pháp qua các lần sửa  đổi của nước ta, trong nhiều văn bản pháp luật khác như Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, Chiến lược xây dựng gia đình… đều ghi rõ các điều khoản bảo vệ quyền của người phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy truyền thống trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng nhằm thực hiện tốt chức năng gia đình, xã hội.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản quan trọng nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và tiến bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ký nhiều văn kiện quan trọng, cam kết với cộng đồng quốc tế về việc bảo vệ, phát triển các quyền cơ bản của phụ nữ ở Việt Nam như Công ước CEDAW, Công ước về Quyền con người, Công ước về Quyền trẻ em… Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc giữ gìn, phát triển phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo vệ, phát triển người phụ nữ nói chung, giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức nói riêng vẫn có những hạn chế nhất định như: quy định về tuổi tham gia vào các cấp ủy, tuổi đề bạt vào một số chức vụ… nữ thấp hơn nam 5 năm; quy định một số ngành nghề nữ không được tham gia, chính sách thai sản, chính sách con ốm mẹ nghỉ, chính sách đem theo con đi học tập trung, số năm đóng Bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ, tuổi về hưu… đều bất lợi cho nữ giới nhiều hơn nam giới. Đánh giá về những khó khăn, thách thức đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã chỉ rõ: “Phụ nữ gặp nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất, đạo đức và một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một bộ phận phụ nữ”.  Do vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam, luôn nhấn mạnh đến những giá trị của phẩm chất, đạo đức mà người phụ nữ đã có và cần tiếp tục bồi đắp.


Số lượt người xem: 8783    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA