SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
8
7
7
Tin tức sự kiện 25 Tháng Năm 2012 8:40:00 SA

Chế độ phụ cấp công vụ

Ngày 15 tháng 04 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 34/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Mức phụ cấp công vụ: Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Nguyên tắc áp dụng:

1/ Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2/ Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

a/ Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khỏan 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b/ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c/ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d/ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

3/ Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

4/ Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Theo quy định Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/05/2012.


Số lượt người xem: 6218    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA