SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
6
7
1
Tin tức sự kiện 22 Tháng Năm 2012 1:50:00 CH

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Căn cứ Phương án Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ; Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Quận 11 đã ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành  chính, sự nghiệp năm 2012. Theo đó:

1/ Đối tượng điều tra của Tổng điều tra này được chia làm 04 khối :

-      Khối doanh nghiệp: gồm các doanh nghiệp ngoài nhà nước (Hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty Hợp doanh, Cty Cổ phần tư nhân, Văn phòng luật sư) trên địa bàn quận.

-      Khối hành chính, sự nghiệp: gồm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn quận.

-      Khối cá thể: gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản

-       Khối tôn giáo: gồm các cơ sở tôn giáo được nhà nước công nhận; cơ sở tín ngưỡng là đình, đền.

2/ Nội dung điều tra: Thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp.

3/ Thời điểm và thời kỳ Tổng điều tra:

a.       Thời điểm Tổng điều tra:

·   Khối doanh nghiệp: ngày 01 tháng 4 năm 2012.

·   Khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và tôn giáo: ngày 01/7/2012

b.      Thời kỳ Tổng điều tra: những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2011 hoặc các tháng 2012 tùy theo chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định theo từng loại phiếu điều tra.

4/ Thời gian thu thập thông tin số liệu:

a.       Khối doanh nghiệp: 60 ngày, từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 đến 31 tháng 5 năm 2012.

b.      Khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo: 30 ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2012.


Số lượt người xem: 4680    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA