SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
3
4
1
1
7
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2012 11:00:00 SA

Công tác đấu giá và thanh lý hàng hóa tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quận 11

Vừa qua, theo Quy chế số 524/QC-HĐ ngày 25/4/2012, Hội đồng bán đấu giá tài sản Quận 11 đã tổ chức bán đấu giá 3/20 lô hàng hóa với tổng giá trị là 147.600.000 đồng và tổ chức bán thanh lý 7/9 lô hàng hóa với hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, 3 khách hàng trúng đấu giá đã ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với Hội đồng, đã thanh toán đủ tiền và giao nhận tài sản. Đối với 7 lô hàng tổ chức bán thanh lý, căn cứ kết quả trả giá bằng phiếu kín của các khách hàng, Hội đồng sẽ họp xem xét báo cho khách hàng có giá đề nghị mua phù hợp và sẽ thông báo cho người được mua tài sản thanh lý.


Số lượt người xem: 4481    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA