SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
2
6
0
Tin tức sự kiện 21 Tháng Năm 2012 10:55:00 SA

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng

Ban thường vụ Quận uỷ Quận 11 tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt triển khai Kế hoạch số 64-KH/QU ngày l0/5/2012 của Quận uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đàng hiện nay" cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của quận.

Hội nghị đã được quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Quận uỷ yêu cầu các cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Quận uỷ tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tổ chức tốt việc học tập quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên, quần chúng, đảm bảo các yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo theo quy định; trong quá trình thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), các đơn vị, cơ sở phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2012.


Số lượt người xem: 4290    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA