SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
9
5
1
Tin tức sự kiện 14 Tháng Năm 2012 4:55:00 CH

Giải đáp các quy trình thủ tục, các vấn đề liên quan đến cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm theo quy định tại Kế hoạch 5862/KH-UBND của UBND thành phố

Nhằm tăng cường công tác tiếp dân, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến 20 quy trình thủ tục quy định tại Kế hoạch số 5862/KH-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và các vấn đề có liên quan đến cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố đã xây dựng thông báo số 671/TB-PCTNXH ngày 02/5/2012 về kiện toàn Phòng tiếp dân và số điện thoại tiếp dân, tư vấn thường trực. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến Ủy ban nhân dân 16 phường để thông báo đến thân nhân học viên, cán bộ và nhân viên các đơn vị có liên quan:

1. Kể từ tháng 5 năm 2012, Phòng tiếp dân Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố-Số 153 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp dân, thân nhân học viên, cán bộ và nhân viên các đơn vị có liên quan để tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến 20 quy trình thủ tục quy định tại Kế hoạch 5862/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

2. Hướng dẫn các vấn đề có liên quan đến cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trong giờ hành chính;

3. Thiết lập đường điện thoại thường trực có hộp thư thoại số (08) 3899 9845 để tiếp nhận ngoài giờ hành chính.


Số lượt người xem: 4836    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA