SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
7
4
3
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2012 9:40:00 SA

Tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc Quận 11

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành văn bản số 467/HD-UBND hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc Quận 11. Hàng năm, để được Ủy ban nhân dân quận xem xét, đánh giá chấm điểm, xếp loại thi đua, các đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của quận cần thực hiện những nhiệm vụ công tác và quy định như sau:

1.    Tham gia ký kết, thực hiện giao ước thi đua, đăng ký thi đua và có những đóng góp tích cực trong hoạt động tại các cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân quận – Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn của quận hàng năm.

2.    Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do quận phát động; có kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương và đơn vị.

3.    Đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt nghị quyết hàng năm của cấp ủy Đảng và kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm của phòng, ban, đoàn thể và các cơ quan đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua.

4.    Bảo đảm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, thực hiện giao ước thi đua theo qui định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận – Hội đồng Thi đua khen thưởng quận.

5.    Tập thể và cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị không có những sai phạm lớn trong năm đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua.

Hướng dẫn đã nêu rõ danh sách cụ thể từng khối, cụm cũng như nội dung hoạt động và cách thức tổ chức, triển khai thực hiện. Nội dung hướng dẫn và các mẫu dự thảo về kế hoạch hoạt động cụm năm 2012, Quyết định ban hành quy chế hoạt động của cụm thi đua, công văn đăng ký chuyên đề thi đua được tải trên mạng Lotus Note và mail của Phường. (Chi tiết xem file đính kèm)


Số lượt người xem: 5371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA