SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
4
2
9
6
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2012 9:35:00 SA

Kết quả 1 năm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2015

Chỉ tiêu quy hoạch, đào tạo cán bộ giai đoạn 2011 - 2013

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt Thành ủy, Quận ủy quản lý, phấn đấu hàng năm quy hoạch mỗi chức danh từ 1 đến 2 đ/c.

- Tập trung khảo sát nguồn, mỗi năm tuyển chọn từ 10 đến 15 cán bộ trẻ dưới 30 tuổi đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ dài hạn; chú ý đối tượng nữ, dân tộc Hoa.

- Đào tạo, bồi dưỡng Cao cấp, Cử nhân chính trị, kỹ năng điều hành, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt và đối tượng quy hoạch dài hạn đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

            Nhận thức quy hoạch cán bộ (QHCB) là một nội dung trọng yếu, là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ, nhằm góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục trong các thế hệ cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định quy hoạch, đào tạo cán bộ là một trong những chương trình trọng điểm và quận đã xây dựng Chương trình số 07-CTr/QU ngày 07/01/2011 về quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Để thực hiện tốt chương trình, Quận uỷ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, cán bộ lãnh đạo chủ chốt 16 phường và các ban ngành, đoàn thể trong toàn Đảng bộ quận về các văn bản kế hoạch trên. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng của các cấp uỷ Đảng, cán bộ chủ chốt quận, phường và thống nhất về mục đích, quan điểm, nội dung, nguyên tắc, phương châm của công tác QHCB là “động” và “mở”, từng bước đưa công tác cán bộ đi vào nề nếp. Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, quận đã tiến hành công tác tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến nay đã có 134 đ/c được quy hoạch dự bị chức danh chủ chốt khối phường và lãnh đạo quản lý khối Hành chính – sự nghiệp (HC-SN), đoàn thể; 88 đ/c được quy hoạch cán bộ dài hạn, trong đó 97,5% đạt trình Đại học, đặc biệt 100% cán bộ dự bị chức danh lãnh đạo quản lý khối HC-SN, đoàn thể và diện Thành ủy quản lý đều có trình độ Đại học trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn chặt với công tác QHCB, trên cơ sở các chức danh được quy hoạch đối với từng cán bộ, quận đã xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng, ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quận và phường. Quận đã cử 69 đ/c đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân, Cao cấp chính trị, 211 đ/c học Trung cấp chính trị, Trung cấp hành chính.

Sau 1 năm triển khai, công tác QHCB được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, Quận ủy thường xuyên chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, cũng như đưa những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch. Trong đó, quy trình quy hoạch đảm bảo công khai dân chủ, đảm bảo mục đích, yêu cầu chất lượng cán bộ; chủ động tạo được nguồn cán bộ nhiều hơn về số lượng, chuẩn hoá về chất lượng. Đa số cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng phát triển, lịch sử chính trị đạt yêu cầu, có uy tín đối với quần chúng và trưởng thành từ cơ sở, phát huy tốt năng lực, sở trường, có ý thức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ, năng lực được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nêu cao trách nhiệm và phát huy tốt, được cán bộ, đảng viên, quần chúng và kể cả cán bộ hưu trì tín nhiệm và ủng hộ, góp phần phát triển nguồn nhân lực của quận.

Tuy nhiên, trong công tác QHCB của quận vẫn còn tồn tại như: Nhận thức của một số cấp uỷ và cán bộ, đảng viên về công tác này còn hạn chế; công tác đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, chưa quan tâm tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ trẻ thử thách, phát huy năng lực, sở trường... Hơn nữa, công tác QHCB của một số đơn vị còn khép kín, chưa mở rộng; tỷ lệ cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch chưa cao (các đơn vị khối HC-SN và khối phường), chưa đạt chuẩn đại học chuyên môn, công tác đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị cao cấp theo chế độ tập trung, tuy có chú trọng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu,…

Để khắc phục những hạn chế trong công tác QHCB và thực hiện tốt chỉ tiêu giai đoạn 2011 – 2013, trong thời gian tới cần chú trọng:

- Tiếp tục quán triệt kết luận số 37-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Làm tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”, không khép kín, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc Hoa.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ với nhiều hình thức tập trung, tại chức.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ, thường xuyên tuyển chọn cán bộ diện quy hoạch dài hạn đi thực tập tiếp cận thực tiễn  ở cơ sở để tạo nguồn cán bộ kế thừa liên tục.

- Định kỳ cuối năm các cấp uỷ Đảng tổ chức tốt việc đánh giá cán bộ, thông qua kết quả phân tích chất lượng đảng viên tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ.

Ông Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ.


Số lượt người xem: 13018    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA