SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
5
7
9
1
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2012 2:05:00 CH

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Ngày 06/03/2012 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã ban hành Thông Tư số: 10/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/04/2012.

Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm: Chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo; công nhận tốt nghiệp; cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình trung học phổ thông; tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Đối tượng dự thi:

a/ Công dân Việt Nam và người nước ngòai đang học tập, sinh sống tại Việt Nam (sau đây gọi chung là người học) đã học hết chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi;

            b/ Người học đã học hết chương trình trung học phổ thông nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước và các đối tượng khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dự thi (sau đây gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi:

a/ Đối với giáo dục trung học phổ thông:

Người học theo quy định được công nhận đủ điều kiện dự thi,nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở

- Đã học xong chương trình trung học phổ thông; được đánh giá,xếp lọai về hạnh kiểm và học lực ở từng lớp học;

- Đánh giá,xếp lọai ở lớp 12: hạnh kiểm xếp lọai từ trung bình trở lên,học lực không bị xếp lọai kém;

- Tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

b/ Đối với giáo dục thường xuyên:

Người học theo quy định được công nhận đủ điều kiện dự thi, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Đã học xong chương trình trung học phổ thông;

- Đối với người học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên: không bị xếp lọai kém về học lực ở lớp 12; nếu là người học trong diện xếp lọai hạnh kiểm thì phải có thêm điều kiện hạnh kiểm  xếp lọai từ trung bình trở lên; không nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 12 (nghỉ một lần hoặc nhiều lần cộng lại);

- Đối với những người học theo hình thức tự học có hướng dẫn: không bị xếp lọai kém về học lực ở lớp 12;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật

- Đăng ký dự thi và có đầy đủ hồ sơ dự thi hợp lệ theo quy định

c/ Thí sinh tự do được công nhận đủ điều kiện dự thi, nếu:

- Đã tốt ngiệp trung học cơ sở;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự,không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp lọai kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5.0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp lọai yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách,phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

          d/ Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày, Thủ trưởng trường phổ thông phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi.


Số lượt người xem: 5630    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA