SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
2
7
6
0
Tin tức sự kiện 26 Tháng Tư 2012 3:15:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 04/2012

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 3 tháng đạt 1.389 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ; ước thực hiện 4 tháng đạt 1.927,6 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 3 tháng đạt 12.668 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; ước thực hiện 4 tháng đạt 17.065,8 tỷ đồng, tăng 26,6% so cùng kỳ.

            Quận tổ chức sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của quận quý I, triển khai kế hoạch quý II/2012; tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thành phố theo Thông báo số 163/TB-VP ngày 19/3/2012 của Văn phòng UBND thành phố; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả; thực hiện các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và báo cáo tổng kết một năm kết quả thực hiện gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước chính thức 3 tháng đạt 20% dự toán năm (133/656 tỷ đồng), ước thực hiện 4 tháng đạt 28,1% dự toán năm (180,3/656 tỷ đồng), bằng 96,3% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận chính thức 3 tháng đạt 24,7% dự toán năm (92,5/373,5 tỷ đồng), ước thực hiện 4 tháng đạt 33% dự toán năm (123,5/373,5 tỷ đồng), tăng 8,6% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận chính thức 3 tháng đạt 21,7% dự toán năm (81,1/373,5 tỷ đồng), ước thực hiện 4 tháng đạt 28,9% dự toán năm (108/373,5 tỷ đồng).

            - Quận đã phối hợp phòng Thống kê – Tin học (Sở Tài chính) triển khai hướng dẫn cập nhật chương trình IMAS 8.0 cho kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2011 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; báo cáo quyết toán ngân sách quận-phường năm 2011 gởi Sở Tài chính.


Số lượt người xem: 5259    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA