SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
1
1
6
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2012 4:05:00 CH

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị khóa I/2012

Sáng 16/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 11 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho 134 đảng viên mới kết nạp khóa I/2012.

Khóa học được tổ chức trong 9 buổi, từ ngày 16/4 đến 27/4/2012. Trong thời gian học tập, các học viên được tìm hiểu và nghiên cứu 9 bài học do Ban tuyên giáo trung ương biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn dấu và rèn luyện để xứng dáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lôi và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nên tảng tinh thần của xã hội; Báo cáo chuyên đề “19 điều đảng viên không được làm”. Bên cạnh đó, học viên được trực tiếp trao đổi mạn đàm các chuyên đề với các giảng viên, cuối khóa học được dự kiểm tra bằng hình thức thi viết.


Số lượt người xem: 4850    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA