SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
7
6
3
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2012 3:20:00 CH

Một số nội dung trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

y ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Công văn số 425/UBND-VP ngày 13/4/2012 về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn. Để ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ và thiệt hại về cháy nổ gây ra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy; quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt phải xác định nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên và lâu dài.

Uỷ ban nhân dân 16 Phường phải rà soát, kiện toàn tổ chức lực lượng dân phòng, nhất là những địa bàn, cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực tượng này.

            Đối với lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg  ngày 31/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo nội dung Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 10/02/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố (trong tháng 6), có đánh giá những mặt đã thực hiện, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa có hiệu quả để tiếp tục tổ chức triển khai; chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân 16 Phường phải rà soát, thống kê và khẩn trương đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm mục tiêu chuyển hoá hoàn toàn các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy (chậm nhất cuối tháng 7/2012); phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao di dời ra khỏi khu dân cư, tập trung về các khu hoặc các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; phối hợp với Phòng tư pháp, Uỷ ban nhân dân 16 Phường tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định, biện pháp, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư.


Số lượt người xem: 5194    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA