SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
7
4
3
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2012 11:20:00 SA

Quy định về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2012/2012. (đính kèm Thông tư)

Thông tư trên thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.


Số lượt người xem: 4815    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA