SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
2
1
3
5
Tin tức sự kiện 25 Tháng Ba 2012 8:35:00 SA

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2011

Thực hiện chương trình phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ X nhiệm kỳ 2011 – 2015; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 và Hướng dẫn số 2734/VHTTDL-VHGĐ ngày 7/6/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Trong năm 2011, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) Quận 11 đã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng kết hợp lồng ghép với các nội dung của chương trình nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, đưa các hoạt động phong trào về cơ sở với mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tích cực bộ mặt xã hội trên mọi lĩnh vực. Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2011.

Được sự quan tâm chỉ đạo tập trung của Quận, nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể nên các phong trào chung của Quận và Phường đều lồng ghép vào phong trào “TDĐKXDĐSVH”; sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, đã đưa phong trào không ngừng phát triển, góp phần lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của Quận. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị vào trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào và giữ vững các danh hiệu văn hóa. Thông qua phong trào các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai và tổ chức thực hiện, phù hợp với yêu cầu phát triển văn hóa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân về văn hóa, tinh thần. Các hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã đi vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh…cho cộng đồng dân cư, cho mỗi gia đình và cá nhân.

Tổng kết Hội nghị, UBND Quận trao tặng danh hiệu văn hóa đạt chuẩn cho 9 Phường đạt chuẩn Phường văn hóa, 58 Khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa, 94 Công sở đạt chuẩn Công sở Văn minh – Sạch đẹp – An toàn và 279 Đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Cấp giấy chứng nhận cho 22 Khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa 3 năm liên tục (2009 – 2011). Tặng Giấy khen cho 18 hộ gia đình văn hóa 5 năm liên tục (2007 – 2011) và 5 Khu phố văn hóa 3 năm liên tục (2009 – 2011) đã có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “XDĐSVH” năm 2011, tặng Giấy biểu dương cho 31 cá nhân gương điển hình Người tốt việc tốt Quận 11 năm 2011.

 

 

 

 

 

 

Bà Trần Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND Quận trao giấy khen gương điển hình “Người tốt việc tốt” cho các cá nhân.


Số lượt người xem: 4261    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA