SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
1
5
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2012 8:20:00 SA

Tổng kết 15 năm thực hiện tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới

Quận 11 hiện có 102.911 người Hoa, chiếm 43,59% dân số toàn quận, trong đó đại bộ phận người Hoa thuộc nhóm ngôn ngữ Quảng Đông, còn lại số ít là Triều Châu, Hẹ,  Phước Kiến, Hải Nam, Hoa Nùng, Hải Phong…cư ngụ ở 16 phường, trong đó 10 phường có tỷ lệ trên 40% và nhiều tổ dân phố, khu phố có trên 80% người Hoa. Phần lớn người Hoa ở Quận 11 thuộc thành phần lao động, ngành nghề chủ yếu là kinh doanh buôn bán nhỏ và tiểu thủ công nghiệp.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy và các chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, cùng với tình hình kinh tế - xã hội của quận, thành phố và cả nước có nhiều chuyển biến tốt, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng tình cảm và cuộc sống của đông đảo người Hoa. Đời sống vật chất, tinh thần của người Hoa ngày càng được cải thiện, nâng lên, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng phong phú… vừa giữ gìn được bản sắc dân tộc, vừa đoàn kết hòa nhập, gắn bó cộng đồng dân tộc ở khu dân cư.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm đến công tác người Hoa; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người Hoa, xem người Hoa là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng dân cư và biết khai thác thế mạnh trong người Hoa, đối xử bình đẳng và thực hiện tốt các chính sách đối với người Hoa. Qua các phong trào và các cuộc vận động lớn đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong người Hoa được Mặt trận, các đoàn thể kết nạp làm thành viên và tổ chức cơ sở đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, được phân công giữ nhiệm vụ chủ chốt tại quận và cơ sở.

 

Bà Dao Nhiễu Linh – Trưởng Ban công tác người Hoa TP.HCM khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

 


Số lượt người xem: 7677    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA