SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
8
1
0
6
Tin tức sự kiện 29 Tháng Ba 2012 7:35:00 SA

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường

Năm 2011, nhìn chung các cấp ủy, chính quyền quận, phường đã tích cực thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở ; ý thức dân chủ của đa số cán bộ , công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, kết quả thực hiện của các loại hình (phường, cơ quan, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, chợ) thì chưa thật đồng đều; có lúc, có nơi làm còn hình thức; một số nội dung dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát chưa thực hiện và công khai đầy đủ nên có vụ việc nhân dân chưa đồng thuận và còn bức xúc…Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận 11 năm 2012, Ban chỉ đạo QCDC cơ sở Quận 11 đã đề ra 06 nội dung và giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC cơ sở. Trong đó, đề ra nội dung thực hiện và giải pháp trọng tâm cho việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường như sau:

          -  Đảng ủy, UBND phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đưa nội dung này vào tiêu chí xem xét thi đua phân loại hàng năm, tùy theo đặc điểm của mỗi phường để xác định trọng tâm cho phù hợp; lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân. Hàng năm có xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện QCDC của đơn vị mình với nội dung, hình thức phù hợp.

          -  Gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị, theo đó tiến hành rà soát, bổ sung quy ước Tổ dân phố, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư để giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự lòng, lề đường; với việc thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo “chương trình giảm nghèo của quận giai đoạn 2010 - 2015”; phong trào tự giác tháo gỡ hành lang, hiến đất, cải tạo mở rộng tuyến đường, tuyến hẻm ở khu dân cư; thực hiện các dự án di dời, giải tỏa, tái định cư và phong trào giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư trong đấu tranh phòng chống ma túy, đua xe, trộm cắp, cướp giật…

Tập trung cao cho việc củng cố Ban điều hành Tổ dân phố, gắn với phân công đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ưu tú…giúp đỡ Ban điều hành Tổ dân phố trong việc xây dựng, bổ sung quy ước. Định kỳ 6 tháng, 1 năm giao cho Chi bộ và các đoàn thể ở khu phố cùng với thành viên của Ban chỉ đạo phường thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu quả, xếp loại việc thực hiện quy ước Tổ dân phố.

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2012

 


Số lượt người xem: 4192    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA