SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
5
7
5
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2012 4:45:00 CH

Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

7 nội dung chủ yếu

Tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

2. Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc.

3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

4. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.

5. Đoàn kết, nhân ái.

6. Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.

7. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

(Theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn ý thức rõ trách nhiệm và vinh dự của Thành phố mang tên Bác, đã ra sức “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tấm gương đạo đức của Người; đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và xã hội đã có những chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; làm cơ sở cho việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…

Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 07/01/2011 của Ban Bí thư, nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, củng cố nim tin của nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, phát huy đạo đức tốt đẹp của dân tộc,… Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Quận ủy 11 đã tổ chức triển khai, hướng dẫn việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cho các đồng chí Quận ủy viên, Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở, với 7 nội dung chủ yếu được bổ sung để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các nội dung trên được cụ thể hóa để tổ chức thực hiện sát hợp cho từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 4 cơ sở Đảng được chọn thực hiện thí điểm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 11 (giai đoạn 2011- 2015) là : Đảng bộ Phường 13, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng và chi bộ Chợ Bình Thới.

Bộ phận giúp việc về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Quận 11

 


Số lượt người xem: 4583    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA