SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
6
3
0
7
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2012 5:00:00 CH

Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2011

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, thẩm định và thông báo quyết toán đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp; theo Kế hoạch số 1765/KH-TCKH về công tác kiểm tra năm 2012, Phòng Tài chính Kế hoạch đã thành lập hai (02) Đoàn tiến hành công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2011 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận. Theo đó, ông Phan Thanh Tân – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch là Trưởng đoàn phụ trách chung; bà Nguyễn Thị Chi – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch làm Phó đoàn trực tiếp phụ trách công tác xét duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp như các Trung tâm, Ban quản lý các chợ, khối giáo dục và các phòng ban chuyên môn thuộc quận; bà Hoàng Thị Nga – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch làm Phó đoàn trực tiếp phụ trách công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị thuộc các khối Đoàn thể, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận và UBND 16 phường. Thời gian tiến hành xét duyệt quyết toán từ ngày 28/02/2012 đến ngày 27/4/2012.

Qua công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán phòng Tài chính Kế hoạch sẽ cùng các đơn vị rà soát các nội dung về sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến thu chi ngân sách, các quỹ vận động trong dân; kịp thời hướng dẫn các đơn vị hạch toán đúng nghiệp vụ kế toán, chấp hành đúng các qui định tài chính hiện hành, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; góp phần ngăn ngừa các sai sót, sai phạm về tài chính.

 


Số lượt người xem: 6001    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA