SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
0
4
8
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2012 4:15:00 CH

Kế hoạch triển khai kinh tế tập thể năm 2012 của phòng kinh tế

Nhằm tiếp tục thực hiện Luật hợp tác xã (HTX)  năm 2003 và các văn bản liên quan nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức đối với cán bộ và nhân dân trên địa bàn Quận 11 về vị trí, vai trò, bản chất, tính tất yếu tồn tại khách quan của kinh tế tập thể phát triển trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Bên cạnh đó, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm  xây dựng phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật HTX năm 2003), vận động phát triển mới HTX và củng cố nâng cao hiệu quả của các HTX hoạt động yếu kém góp phần thúc đẩy kinh tế quận, thành phố phát triển bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn. Phòng kinh tế đã đề ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như:

- Xây dựng và Phát triển kinh tế tập thể quận năm 2011, tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2012 và tiếp tục theo dõi kiện toàn, phân công thành viên trong Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận phụ trách địa bàn 16 phường.

- Phối hợp Chi cục thuế và các phường tham mưu Ban chỉ đạo hướng củng cố, giải thể các HTX yếu kém, hoạt động hình thức còn tồn tại trong năm 2011 và phát sinh trong năm 2012.

- Phối hợp với phòng Tư pháp hỗ trợ Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật HTX năm 2003) và các văn bản có quan đến các đối tượng trên địa bàn phường.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức lớp triển khai các chuyên đề về quản lý Nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo phòng ban quận, phường và các chức danh cán bộ chủ chốt HTX.


Số lượt người xem: 5199    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA