SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
3
6
5
Tin tức sự kiện 14 Tháng Ba 2012 10:05:00 SA

Tổng kết 15 năm thực hiện công tác người Hoa

Sáng ngày 07/03/2012, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư (Khóa VII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 25/03/1997 của Thành ủy về công tác người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.

Quận 11 hiện có khoảng 102.911 người Hoa, chiếm 43,59% dân số toàn quận, trong đó 10 phường có tỷ lệ trên 40% và nhiều tổ dân phố, khu phố có trên 80% người Hoa; đa số thuộc thành phần lao động, ngành nghề chủ yếu là kinh doanh buôn bán nhỏ và tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay, toàn quận có 3.793 doanh nghiệp, hộ cá thể của người Hoa làm chủ trong tổng số 8.250 doanh nghiệp, hộ cá thể của quận, chiếm tỉ lệ 45,92%. Từ năm 2000 đến nay, có 145 cơ sở, doanh nghiệp đầu tư vốn vào sản xuất – kinh doanh với số tiền 145,57 tỷ đồng, chủ yếu thay đổi công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh; nhiều doanh nghiệp tạo dựng được thương hiệu, sản phẩm uy tín trên thị trường tiêu biểu như: Doanh nghiệp Quán Quân, Công ty thực phẩm Tuyền Ký, Doanh nghiệp Bánh ngọt ABC; Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam. Một số ngành nghề truyền thống của người Hoa tiếp tục duy trì và phát triển, tại các Phường 4, 6, 7 có nhiều hộ người Hoa kinh doanh bằng nghề truyền thống của gia đình như làm bánh, ép keo, ngành simili, mây tre lá đã giải quyết được việc làm cho nhiều người lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, các gia đình chính sách, lao động nghèo người Hoa được chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các hội đoàn người Hoa quan tâm chăm lo đời sống; có 146 hộ được xây tặng nhà tình thương với tổng kinh phí 2,19 tỷ đồng; trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá hàng năm có nhiều hộ người Hoa vươn lên thoát nghèo ra khỏi chương trình. Ngoài ra, đồng bào Hoa cũng đóng góp kinh phí xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân, ủng hộ chương trình vì người nghèo với tổng số tiền hàng năm lên đến 500 triệu đồng.

Trong hệ thống chính trị quận, đảng viên người Hoa hiện có 183 đ/c; có 3.354 đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, 8.637 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, 14.683 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và 203 đoàn viên Công đoàn là người Hoa.

            Nhìn chung, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Ban Bí thư đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng tình cảm và cuộc sống của đông đảo người Hoa; đời sống vật chất, tinh thần của người Hoa ngày càng được cải thiện, nâng lên, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng phong phú…vừa giữ gìn được bản sắc dân tộc, vừa đoàn kết hòa nhập, gắn bó cộng đồng dân tộc ở khu dân cư. Đồng bào người Hoa tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; an tâm phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động, hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.


Số lượt người xem: 15888    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA