SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
2
1
7
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2012 9:55:00 SA

Các chương trình tập huấn trong tháng 02

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Quyết định sô 1374/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 ngày 12 tháng 08 năm 2011 nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng hoạt động; đồng thời hỗ trợ cho cán bộ nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước cập nhật kiến thức và hội đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học Tổ chức và quản lý thông báo tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn nghiệp vụ tháng 02/2012 tại TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem thông báo đính kèm


Số lượt người xem: 4552    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA