SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
1
9
1
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2012 9:50:00 SA

Chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước”

Nhằm nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước ở các cấp và các vị trí công tác tương đương trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, làm cơ sở đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và thi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch; Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức tại phía Nam gồm 27 chuyên đề, theo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình.

Chương trình do Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức: File đính kèm


Số lượt người xem: 3957    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA