SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
3
4
2
2
6
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2012 9:50:00 SA

Phòng Tư pháp Quận 11 thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký từ ngày 05-03-2012.

Thực hiện Nghị định số: 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo Nghị định trên kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2012.

Người dân có quyền chọn UBND Phường hoặc phòng Tư pháp Quận để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Người dân đến Phòng Tư pháp Quận để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

Nghị định đính kèm: 04/2012/NĐ-CP   -    79/2007/NĐ-CP


Số lượt người xem: 4681    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA