SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
0
3
0
5
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2012 9:45:00 SA

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày 28/12/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT (đính kèm), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2012.

             Quy chuẩn trên áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

 


Số lượt người xem: 4551    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA