SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
9
0
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Hai 2012 3:40:00 CH

Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Quận 11 thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2011

Hoạt động của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (UB MTTQ) Quận trong năm 2011 đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan: Phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc qua các giai đoạn cách mạng, hình thức tuyên truyền được lồng ghép với các các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, có 63 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc với 15.667 lượt người tham dự; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ; Cuộc vận động “Vì người nghèo”, cấp Quận đã chi gần 900 triệu đồng xây tặng 4 căn nhà tình thương, trợ cấp gia đình khó khăn, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, chăm lo Tết…, cấp Phường chi trên một tỉ đồng xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, 33 căn nhà tình thương, 296 suất học bổng…; Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, một số cơ quan trong Quận mua sắm các trang thiết bị đều là hàng Việt Nam như: Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện Quận 11, Công ty Dịch vụ công ích…. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng đã được tổ chức sôi nổi từ Quận đến Phường. Phối hợp với các ngành tập trung chăm lo tết kịp thời và thiết thực, góp phần mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho các gia đình chính sách, dân nghèo vui tết. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội thi “Tìm hiểu về Luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân” – Tuyên truyền bằng song ngữ Việt - Hoa ở các Phường 4,6,8,12…Tổ chức mạn đàm trong giới đồng bào có đạo, … đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhìn chung, trong năm 2011 hoạt động của hệ thống Mặt trận Quận 11 đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tham gia tích cực và có hiệu quả các nội dung của chương trình hành động do thành phố đề ra. Công tác tuyên truyền vận động từng bước đi vào chiều sâu với những phương thức và cách làm mới nên tạo được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các giới quần chúng. Hoạt động của các tổ chức thành viên có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giúp cho việc triển khai các cuộc vận động, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các giới, các tầng lớp nhân dân.


Số lượt người xem: 3649    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA