SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
4
7
4
9
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2012 10:55:00 SA

Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai năm 2012

                Theo hoạch số 384/KH-PCLB ngày 30/12/2011 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 2 nội dung chính là nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các ban ngành, đơn vị, quận và phường đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai. Song song đó, kế hoạch cũng đề ra yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm từ những năm trước để nhân rộng mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm đạt hiệu quả trong năm mới.

            Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong việc chuẩn bị kinh phí và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này.

            (Đính kèm tập tin)

 


Số lượt người xem: 4173    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA