SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
1
6
8
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2012 10:55:00 SA

Công tác giảm nghèo tăng hộ khá của quận 11 năm 2011

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2010- 2015, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 16/KH-UBND-BGNTHK ngày 22 tháng 02 năm 2011 về thực hiện thương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011. Kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo, tăng hộ khá như sau:

Ông Ngô Văn Luận – Phó Bí thư Quận ủy 11 thăm hỏi và tặng quà cho công nhân nghèo.

 

            Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận và 16 phường.đã tập trung nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp của chương trình chăm lo cho người nghèo - hộ nghèo nên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,06% trên tổng số hộ dân toàn quận, trong đó phường 12 đạt tỷ lệ cao nhất 940% (141 hộ/15 hộ), 08 phường đạt tỷ lệ trên 200% ( P.1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15), các phường còn lại đều đạt trên 100%, Có 310 hộ được nâng chuẩn thu nhập bình quân trên 8 đến 10 triệu đồng/người/năm, đạt tỷ lệ 295,23%, 1.276 hộ nâng chuẩn thu nhập bình quân trên 10 đến 12 triệu đồng/người/năm, đạt tỷ lệ 100 79%, 1.238 hộ nâng chuẩn thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/ người/năm, đạt tỷ lệ 225,07%; Các giải pháp đảm bảo chính sách an sinh xã hội góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của quận, Các chính sách ưu đãi xã hội đã được triển khai kịp thời như: cấp phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho người nghèo an tâm khám chữa bệnh, miễn giảm học phí và cơ sở vật chất trao tặng học bổng cho con em hộ nghèo có điều kiện đến trường, xây nhà tình thương, sửa chữa chống dột, tặng hiện vật cho người nghèo, trợ cấp khó khăn và bù giá điện cho hộ nghèo thuộc diện khó khăn đặc biệt đã giúp người nghèo ổn định cuộc sống: 1.021 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập (353,9 triệu đồng), Mặt trận Tổ quốc quận phối hợp tặng 415 suất học bổng trị giá 331 triệu đồng; Vai trò của các thành viên như Trung tâm Dạy nghề trong việc tư vấn, dạy nghề cho lao động nghèo, Bệnh viện quận trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải tiến tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc tốt sức khoẻ cộng đồng nói chung và diện nghèo nói riêng trên địa bàn quận 11; Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo (Quỹ 316) Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (Quỹ 71), nguồn vốn tín dụng của các đoàn thể đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, góp phần vào việc giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn giúp người nghèo có phương tiện làm ăn, tạo thu nhập ổn định vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm là công tác trọng tâm giúp hộ thoát nghèo căn cơ và bền vững. Ban GN, THK quận và phường đã tích cực chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn để, giới thiệu lao động vào làm việc; tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp đào tạo nghề...

            Những vấn đề cần được các đơn vị cần lưu ý trong thời gian tới: Cần nhanh chóng việc giải ngân nguồn quỹ XĐGN, nâng cao chuyên môn cho cán bộ phường trong hướng dẫn hộ nghèo xây dựng phương án làm ăn, ngại rủi ro phát sinh nợ quá hạn; Nên cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn cho các đối tượng vay sử dụng vốn đúng mục đích và có ý thức trong việc hoàn trả vốn; Cần có biện pháp giảm tỷ lệ lạm phát; Tuyên truyền, vận động người dân tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự trợ giúp của nhà nước và cộng đồng xã hội, phải có ý thức vươn lên cải thiện cuộc sống.

 

Bà Trần Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND quận 11 thăm hỏi gia đình trong diện giảm nghèo.

            Để có thể thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo trong những năm tới, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2010 - 2015: cần huy động cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình. Trên cơ sở kế hoạch chung Thường trực Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình nhằm thực hiện hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận. Thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình để có những điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu trong từng kỳ phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Tổ chức khảo sát, nắm chắc và có giải pháp cụ thể như: vay vốn, giải quyết việc làm, học nghề.... đáp ứng được nhu cầu của người nghèo-hộ nghèo; Huy động lực lượng cán bộ lãnh đạo, chuyên trách GN, THK phường cùng thực hiện kiểm tra kết quả nâng chuẩn, vượt chuẩn tại các phường đã góp phần tích lũy kinh nghiệm cho chương trình trong thời gian tới để từ đó có cơ sở thực hiện các biện pháp chăm lo hộ nghèo, nâng chuẩn và vượt chuẩn.

 


Số lượt người xem: 4059    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA