SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
7
3
4
8
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2012 10:50:00 SA

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011

Ngày 12 tháng 1 năm 2012, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011, và phát động phong trào thi đua năm 2012. Đến tham dự hội nghị có lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, cán bộ hưu trí, lãnh đạo các đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận.

Năm 2011, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn do sự khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội trong nước: tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp… nhưng với sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp đã củng cố niềm tin, tạo thêm sự đồng thuận và động lực thú đẩy phát triển đất nước.

Trong bối cảnh chung đó, cùng với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX đã xác định; nên trong năm qua Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã phát động các phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, biện pháp cụ thể, sát hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, tạo khí thế thi đua liên tục, rộng khắp từ quận đến cơ sở trên nhiều lĩnh vực, đã động viên mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ tích cực hăng hái ra sức học tập, lao động, làm việc, lập các thành tích để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ - chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận 11 năm 2011 và đảm bảo thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

           Bằng sực quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Qua một năm phấn đấu thực hiện, đến nay hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành khá xuất sắc và toàn diện: góp phần tích cực cho việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 


Số lượt người xem: 3531    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA