SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
4
5
7
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Hai 2011 8:35:00 SA

Sơ kết chương trình trọng điểm giảm hộ nghèo

Sơ kết 1 năm chương trình trọng điểm giảm hộ nghèo năm 2011, đã có 2.824 hộ nâng chuẩn nghèo (đạt 152,32% so với chỉ tiêu là 1.854 hộ). Tổng số hộ nghèo đầu năm 2011 là 3.317 hộ, trong năm qua đã giảm 1.265 hộ (trong đó có 1.238 hộ vượt chuẩn nghèo trên 12 triệu đồng/người/năm, đạt tỷ lệ 225% và 27 hộ bán nhà đi nơi khác); số hộ nghèo hiện còn lại trong chương trình là 2.052 hộ (chiếm 4,06%so với tổng số hộ dân toàn quận); có 6/16 phường không còn hộ nghèo dưới 10 triệu đồng/người/năm (Phường 4, 5, 7, 9, 12 và 14), các phường còn lại hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 9 triệu đồng/người/năm, phường 15 là phường đầu tiên được thành phố công nhận hoàn thành chuẩn 12 triệu đồng/người.


Số lượt người xem: 3496    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA