SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
0
1
5
4
Tin tức sự kiện 23 Tháng Mười Hai 2011 3:05:00 CH

Kết quả đạt được của Bảo hiểm xã hội quận trong năm 2011

Tính đến ngày 30/11/2012, tổng số thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận 11 là 185,153 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Thành phố giao. Kết quả cụ thể như sau:

Đối với Bảo hiểm xã hội bắt buộc, quận quản lý thu 1.080 đơn vị với 24.727 lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; trong đó khu vực ngoài quốc doanh là 979 đơn vị, với 18.409 lao động (chiếm 74,44%). Số tiền thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 160,34 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay có 17 người đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số hiện nay là 45 người, với số tiền thu 212,31 triệu đồng. Bên cạnh đó, số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là 20.865 người với số tiền thu được 8,03 tỷ đồng.

Công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân được triển khai, thực hiện thường xuyên thông qua các Đại lý phường, năm 2011 có 15.675 người tham gia với số thu 6,60 tỷ đồng. Về Bảo hiểm y tế học sinh có 39/39 trường với 34.137/38.096 học sinh trên địa bàn quận tham gia (đạt 89,61%), số tiền thu được 7,1 tỷ (ngân sách hỗ trợ 2,1 tỷ), đạt 109,24% kế hoạch (chỉ tiêu 6,499).

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết hưu trí 122 hồ sơ; trợ cấp tuất hàng tháng 27 hồ sơ; trợ cấp tuấn một lần 67 hồ sơ; trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần 1.927 hồ sơ; chi mai táng phí 36 hồ sơ; tai nạn lao động 01 hồ sơ; chế độ ốm đau 1.406 lượt người; thai sản 893 lượt người và Dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe là 228 lượt người.

Công tác cấp số - thẻ Bảo hiểm y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm số thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc được cấp là 39.711 thẻ; Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi 16.841 thẻ; Hưu trí, mất sức lao động 3.847 người; xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội có 3.896 sổ cũ và in 5.691 tờ rơi; cấp 4.970 tờ bìa và cấp lại 277 tờ bìa và 191 tờ rơi.

Công tác tiếp nhận – trả hồ sơ tại bộ phận một cửa và tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần được thực hiện ngày càng nề nếp, ổn định, phối hợp tốt với các bộ phận trong giao nhận và xử lý nghiệp vụ chuyên môn.

           Nhìn chung, năm 2011 Bảo hiểm xã hội quận có nhiều nổ lực, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu trên giao và góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Quận 11.


Số lượt người xem: 3975    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA