SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
4
5
6
3
Tin tức sự kiện 23 Tháng Mười Hai 2011 7:55:00 SA

UBND Quận 11 thông báo về nghỉ Tết Dương Lịch và treo cờ Tổ quốc

 Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật lao động ngày 11 tháng 4 năm 2007 về chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương các ngày Lễ, Tết trong năm và Thông báo số 136/TB-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh; UBND Quận 11 thông báo về việc nghỉ Tết Dương Lịch năm 2012 và treo cờ Tổ quốc như sau:

1.   Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tế Dương Lịch 01 (một) ngày: ngày 01 tháng 01 năm 2012 và được nghỉ bù 01 ngày tiếp theo vào ngày 02 tháng 01 năm 2012 do ngày 01 tháng 01 năm 2012 trùng vào ngày chủ nhật.

2.   Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2012. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ trong ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

3.   Phòng Tài Nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp Công ty Dịch vụ công ích và UBND 16 phường thực hiện tổng vệ sinh trên toàn quận trong các ngày 30, 31 tháng 12 năm 2011 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội, đảm bảo sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND 16 phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./.

 


Số lượt người xem: 4203    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA