SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
5
2
0
Tin tức sự kiện 17 Tháng Mười Hai 2011 11:10:00 SA

Sở Thông tin - Truyền thông tổ chưc tập huấn về Công nghệ thông tin cho lãnh đạo Quận 11

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho Lãnh đạo tại các quận – huyện để nắm rõ hệ thống CNTT tại đơn vị, cũng như giúp cho lãnh đạo trong việc thực hiện tác nghiệp, điều hành, kiểm tra công việc trên môi trường mạng. Chiều ngày 15/12/2011, UBND Quận 11 đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về CNTT cho lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và UBND phường trên địa bàn quận.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo UBND quận, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo UBND 16 phường. Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo cho lãnh đạo UBND quận, thủ trưởng các phòng chuyên môn và UBND 16 phường về tình hình triển khai chính quyền điện tử tại thành phố, mô hình chung của thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời hướng dẫn cho lãnh đạo các đơn vị trong việc kiểm tra, theo dõi các phân hệ ứng dụng công nghệ thông tin như: Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua website tổng hợp, hệ thống “một cửa điện tử” của thành phố, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng hệ thống hộp thư tín điện tử thành phố, …

Để công tác triển khai ứng dụng CNTT tại quận đạt hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT chung của thành phố. Ủy ban nhân dân quận cũng đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và UBND 16 phường:

- Tiếp tục tăng cường sự quan tâm đến việc ứng dụng CNTT tại đơn vị, bố trí cán bộ thường xuyên vận hành tốt phần mềm ứng dụng, khai thác có hiệu quả các ứng dụng đã triển khai; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận hành phần mềm tại đơn vị để tăng cường hiệu quả của công tác ứng dụng CNTT.

- Phối hợp tốt với Văn phòng UBND quận trong việc triển khai mới các phần mềm ứng dụng, đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm để đưa vào vận hành chính thức nhằm hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT chung của thành phố.

- Văn phòng tích cực tham mưu cho UBND quận trong việc đầu tư hạ tầng CNTT đảm bảo trang thiết bị cho việc triển khai các phần mềm ứng dụng; theo dõi, hướng dẫn cho các đơn vị trong việc sử dụng phần mềm; kịp thời báo cáo cho UBND quận những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, vận hành phần mềm để có hướng giải quyết; Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ tác nghiệp để nắm vững về hệ thống, sử dụng, khai thác tốt các phần mềm, tạo lập môi trường làm việc hiện đại, công khai, minh bạch, góp phần vào việc hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử của thành phố.

- Các phòng ban, đơn vị tiếp tục rà soát lại tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị, có các biện pháp chấn chỉnh đối với những vấn đề còn hạn chế, báo cáo UBND quận những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.    


Số lượt người xem: 3946    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA