SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
7
9
7
3
7
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2011 9:00:00 SA

Sơ kết hoạt động trong năm 2011 của phòng Tư pháp

Năm 2011, Phòng Tư pháp đã tổ chức 42 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 12.033 lượt người tham dự; tổ chức 5 cuộc thi về tìm hiểu pháp luật với 11.605 người tham dự và 02 buổi hội thảo chuyên đề với 187 người tham gia. Biên soạn và phát 2.985 bộ tài liệu, 1.923 tờ gấp về tìm hiểu pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành và nhân dân trên địa bàn quận.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật tại 16/16 phường trên địa bàn quận được triển khai như: Phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân gồm 591 quyển tài liệu về một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ và photo 11.213 bộ tài liệu cho ban điều hành khu phố, tổ dân phố, lực lượng hòa giải viên cơ sở và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận truyên truyền về pháp luật. Các phường còn tổ chức 17 buổi phát thanh với thời lượng 1.020 phút về pháp luật. Bên cạnh đó, còn xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật với 5.189 đầu sách phục vụ 959 lượt người đọc.

Trong năm 2011, phòng Tư pháp đã nhận giải quyết 7.989 hồ sơ hộ tịch với tổng lệ phí thu là 234.046.000 và chứng thực là 219.289 trường hợp với tổng lệ phí thu là 1.604.843.000.

     Nhìn chung, việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận được tiến hành nghiêm túc, đa dạng về nội dung, hình thức và theo đúng định kỳ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của quận đã góp phần khích lệ việc tìm hiểu pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân.


Số lượt người xem: 3610    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA