SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
1
4
8
2
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2011 1:50:00 CH

Tìm hiểu Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh

Nghị định 102/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2011. Theo đó, bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh cụ thể là: bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Các trường hợp khác do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và doanh nghiệp bảo hiểm tự thỏa thuận.

Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm bao gồm cả chi phí pháp lý trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở: Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra đối với người bệnh trong phạm vi bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm; tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ về bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho cơ sở khám, chữa bệnh trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tự chi trả.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu sự nghiệp bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.


Số lượt người xem: 4498    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA